1مجموع 1 مقاله
تاریخچه پلیمرهای گیاهی

تاریخچه پلیمرهای گیاهی

کار روی پلیمرهای گیاهی در جهان از سال ١٩٧٠ و در زمان بحران نفت آغاز شد، در آن زمان کشورهای پیشرفته ب ...
1مجموع 1 مقاله
ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :