شرایط عضویت در انجمن :

کلیه فعالین در عرصه صنعت تولید ظروف یکبار مصرف گیاهی با داشتن شرایط زیر و تکمیل فرم ثبت نام  می توانند به عضویت انجمن در آیند:

» داشتن موضوع فعالیت مرتبط با صنعت ذکر شده

» ارائه مدارک مورد نیاز اعم از پروانه ساخت جدید، پروانه بهره برداری، گواهی تاسیس، آخرین تغییرات روزنامه رسمی

» پذیرش و رعایت مفاد اساسنامه

»  پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

1-  حق عضویت سالیانه برای انجمن ها به شرح زیر می باشد:

پرداخت مبلغ20.000.000 ریال به عنوان ورودیه و مبلغ 10.000.000 ریال بابت حق عضویت به  شماره  حساب 8595904933   و  یا  شماره  شبا IR72 0120 0000 0000 8595 9049 33 ، به  نام  انجمن  صنفی  کارفرمایی  محصولات  یکبار  مصرف گیاهی  در  بانک  ملت و ارسال فیش واریزی جهت درج در پرونده به دفتر انجمن

2- پرداخت حق  عضویت  یکساله  انجمن  (98-99) به  مبلغ  10،000،000  ریال  برای  سال  جدید  و ارسال فیش واریزی جهت درج در پرونده به دفتر انجمن
انجمن صنفی تولیدکنندگان محصولات یکبار مصرف گیاهی همانند یک سازمان پشتیبان و هماهنگ کننده برای انجمن ها و اعضاء در راستای منافع عمومی صنعت یکبار مصرف گیاهی می باشد.

نام :  
ایمیل :  
رمز عبور :  
تکرار رمز عبور :  
تصویر امنیتی بالا :